A

Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Обзор

     

През учебната 2023/2024 г. ОбУ " Св. Св. Кирил и Методий" град Обзор  участва в НП "Заедно в изкуствата и спорта" с два отбора по волейбол: момичета 5-7 клас и момчета 5-7 клас. Тренировъчните занятия  се провеждат по 2 учебни часа седмично до края на учебната година.  Отборите ще участват във вътрешноучилищни и/или междуучилищни състезания, както и ще имат организирани посещения на състезания и спортни събития по вида спорт.

 

 

#ESSD2022 #BeActive

Европейски ден на спорта в училище /ЕДСУ/ през тази година се отбеляза на 30.09.2022 година в много учебни заведения както в България, така и в Европа.
ЕДСУ е част от кампанията NowWeMove и Европейска седмица на спорта #BeActive.
Главната цел на Европейския ден на спорта в училище е повишаване на нивото на физическа активност и децата да бъдат увлечени в нови активни занимания и спортове, за да намерят движението, което да им доставя удоволствие и да им помага да растат здрави и силни.
Тази година специалната тема, която сдружение BG Бъди активен добави е Спорт #БезОтпадъци, т.е. чрез спорта сдружението цели въвличането на децата в опазването на околната среда.
На 30.09.22 г. с голяма част от учениците на ОбУ " Св. Св. Кирил и Методий" - град Обзор се забавлявахме чрез подготвените за целта игри, като специално място бе отделено и на темата с екологична насоченост #Спорт#Безотпадъци.

 

         Иновативно училище

 

В периода 10.03. 2022 – 20.04.2022 г. в ОбУ "Св.Св.Кирил и Методий" - гр. Обзор се проведе комбинирана инспекция от Национален инспекторат по образованието .

Целта на инспектирането е постигане на устойчивост на процесите за осигуряване на качеството на предоставяното образование за успешна реализация на учениците. Инспектирани бяха три области:  „Образователен процес“,  „Управление“ и  „Институционална среда“. 

Резултатите по области за инспектиране са, както следва:

Област за инспектиране

Качествена оценка

 „Образователен процес“

Добра  (76,32%)

 „Управление“

Много добра  (90,79%)

 „Институционална среда“

Много добра (89,06%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резюме на доклад от инспекцията е публикувано на сайта на Национален инспекторат по образованието.

 

 

КАК ДА ПРЕДПАЗИМ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ С КОРОНАВИРУС

 

 

 График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация

   График за провеждане на консултации по учебни предмети

   График за провеждане на спортни дейности

   График за провеждане на занимания по интереси

   Съобщение за поверителност на личните данни

   Електронен дневник

  Административни услуги, извършвани от училището

  Приемане и преместване на ученици - Заявление записване на ученик

  Валидиране на компетентности - Заявление

  Издаване на дубликати на документи - Заявление

  Признаване завършен І - VI клас на ученици от чужбина - Заявление