A

Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Обзор

Материална база

Училището разполага с много добра учебно-техническа и материална база. Обучението се провежда в просторни класни стаи. Оборудвана е компютърна зала с локална мрежа и интернет. Кабинетът по химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование спомага часовете да бъдат по-интересни.
        Неразделна част от учебния процес е и богатата училищна библиотека.
        За учебните часове по физическо възпитание и спорт се използва помещение за спорт на закрито и спортна площадка.
        В близко бъдеще се очаква да бъдат построени съвременен спортен комплекс, актова зала и още кабинети, за да може училището да отговори на новите европейски изисквания към образованието.