Преподаватели

Д. Димитрова – висше образование, специалност Математика и информатика. Работи в училището от 1991г., директор от 1998 г.

Св. Москова – висше образование, специалност Начална училищна педагогика. Работи в училището от 1987г.

Ант. Петрова – висше образование, специалност Начална училищна педагогика и английски език. Работи в училището от 1995 г.

Й. Ангелова – висше образование, специалност Начална училищна педагогика. Работи в училището от 1996 г.


Зл. Пенчева – висше образование, специалност начален учител с руски език. Работи в училището от 1976 г.

Р. Димитрова – висше образование, специалност Начална училищна педагогика. Работи в училището от 200 2г.

Сн. Петкова – висше образование, специалност Физика и математика. Работи в училището от 1994 г.

Кр. Христова – висше образование, специалност Български език и литература и руски език. Работи в училището от 1987г.

М. Дерелиева – висше образование, специалност Български език и литература и английски език. Работи в училището от 1988 г.

Д. Тожарова – висше образование, специалност Учител по физическо възпитание и спорт. Работи в училището от 1997г.
 
В.Василева - висше образование, специалности Начална училищна педагогика, Информационни технологии. Работи в училището от 2011 г.

Г. Георгиев – висше образование, специалност Изобразително изкуство. Работи в училището от 2015 г.
 
Н.Горанов - висше образование, специалност Педагогика. Работи в училището от 2015 г.
 
Н.Павлова - висше образование, специалност Начална училищна педагогика. Работи в училището от 2016 г.
 
Н.Василева - висше образование, специалност биология, химия, домашен бит и техника. Работи в училището от 2017 г.
 
И.Пенчев - висше образование, Професионална подготовка. Работи в училището от 2018 г.
 
Р.Йорданова - висше образование, специалност Физическо възпитание и спорт. Работи в училището от 2018 г.