A

Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Обзор

Преподаватели

Димитрина Димитрова – висше образование, специалност Математика и информатика. Работи в училището от 1991г., директор от 1998 г.

Антонина Петрова – висше образование, специалност Начална училищна педагогика и английски език. Работи в училището от 1995 г.

Йовка Ангелова – висше образование, специалност Начална училищна педагогика. Работи в училището от 1996 г.


Розалия Димитрова – висше образование, специалност Начална училищна педагогика. Работи в училището от 200 2г.

Снежана Петкова – висше образование, специалност Физика и математика. Работи в училището от 1994 г.

Краси Христова – висше образование, специалност Български език и литература и руски език. Работи в училището от 1987г.

Добринка Тожарова – висше образование, специалност Учител по физическо възпитание и спорт. Работи в училището от 1997г.
 
Веселина Василева - висше образование, специалности Начална училищна педагогика, Информационни технологии. Работи в училището от 2011 г.

Георги Георгиев – висше образование, специалност Изобразително изкуство. Работи в училището от 2015 г.
 
Николай Горанов - висше образование, специалност Педагогика. Работи в училището от 2015 г.
 
Николинка Павлова - висше образование, специалност Начална училищна педагогика. Работи в училището от 2016 г.
 
Мая Димитрова - висше образование, Начална училищна педагогика. Работи в училището от 2022 г.
 
Румяна Йорданова - висше образование, специалност Физическо възпитание и спорт. Работи в училището от 2018 г.
 
Петя Стоянова - висше образование, специалност Биология и ЗО и Химия и ООС. Работи в училището от 2022 г.
 
Деница Стоянова - висше образование, специалност Предучилищна и начална училищна педагогика. Работи в училището от 2019г.
 
Даяна Ангелова - висше образование, специалност Учител по Английски език. Работи в училището от 2018 г.
 
Мария Димова - висше образование, специалност  Предучилищна и начална училищна педагогика. Работи в училището от 2019 г.