Класове

През настоящата учебна година в училището учат 143 ученици, разпределени в единични паралелки от първи до десети клас.