Класове

През настоящата учебна година в училището учат 155 ученици, разпределени в единични паралелки от първи до осми клас