Класове

През настоящата учебна година в училището учат 164 ученици, разпределени в единични паралелки от първи до девети клас