A

Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Обзор

Класове

През настоящата учебна година в училището учат 141 ученици, разпределени в единични паралелки от първи до седми клас.