Обществен съвет

 

Екатерина Панайотова Ефтимова - председател

Членове:

Зафир Николов Фотев

Йорданка Миткова Пурнарева

Красимира Тодорова Тодорова

Румяна Атанасова Митева