Обществен съвет

 

Цветан Щерионов - председател

Членове:

Петя Петрова

Катя Младенова

Десислава Митева

Таня Тасева

Атанаска Белчинова

Елена Деребеева