A

Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Обзор

Обществен съвет

 

Петя Петрова- председател

Членове:

Катя Младенова

Десислава Митева

Таня Тасева

Атанаска Белчинова

Елена Деребеева

Татяна Шебалина