A

Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Обзор

Ремонт на покрив

27.06.2016 г. Договор за възлагане на обществена поръчка (dogovor_atlant.pdf)
08.06.2016 г. Протокол (protokol.pdf)
27.05.2016 г. Разяснение (razyasnenie3.pdf)
13.05.2016 г.
Обяснителни записки (obyasnitelni_zapiski.pdf)
Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП (obyava_po_chl20.doc)
Документация (dokumentacia.doc)
Количествена сметка (kolichestvena_smetka.xlsx)
Техническа спецификация (tehnicheska_specifikacia.doc)
Проект на Договор (proekt_na_dogovor.doc)

Проекти:
част СК - чертеж 1 (sk1.pdf)
част СК - чертеж 2 (sk2.pdf)
част СК - чертеж 3 (sk3.pdf)
част СК - чертеж 4 (sk4.pdf)
част ПБ - обяснителна записка стр. 1 (pb-oz-1.pdf)
част ПБ - обяснителна записка стр. 2 (pb-oz-2.pdf)
ПБЗ - ситуационен план (pbz-situacionen-plan.pdf)
ПБЗ - Комплексен план график (pbz-kompleksen-plan-grafik.pdf)
част Архитектура - чертеж 1 (arh1.pdf)
част Архитектура - чертеж 2 (arh2.pdf)
част Архитектура - чертеж 3 (arh3.pdf)
част Ел - чертеж (el-chertej.pdf)
част Ел - техническа записка стр. 1 (el1.pdf)
част Ел - техническа записка стр. 2 (el2.pdf)05.05.2016 г. Протокол на комисията (protokol.pdf)
12.04.2016 г. Разяснение (razyasnenie.pdf)
12.04.2016 г. Разяснение 2 (razyasnenie2.pdf)
06.04.2016 г. Документация (dokumentacia.doc)
06.04.2016 г. Количествена сметка (kolichestvena_smetka.docx)
06.04.2016 г. Проект на договор (proekt_na_dogovor.doc)
06.04.2016 г. Съобщение (saobshtenie.doc)
06.04.2016 г. Техническа спецификация (tehnicheska_specifikacia.doc)
06.04.2016 г. Публична покана (publichna_pokana.pdf)

06.04.2016 г. Проекти:
arhitekturna001.pdf
arhitekturna002.pdf
arhitekturna003.pdf
sk001.pdf
sk002.pdf
sk003.pdf
sk004.pdf