A

Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Обзор

Иновации

Обединено училище „Св.Св.Кирил и Методий“ – гр. Обзор – домакин по Национална програма „Иновации в действие“

 

Обединено училище „Св.Св.Кирил и Методий“ бе домакин в периода 11-13 май 2022 г. на мобилност по Национална програма "Иновации в действие", Модул 1.1. „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти, представящи обмена на иновации“, с участието на ученици и учители от Иновативно Начално училище „Св.Климент Охридски“ – гр. Пловдив, Основно училище „Христо Ботев“ – с. Пчелник, обл. Варна и Основно училище „Отец Паисий“ – гр.Варна.

На 11 май  гостите бяха посрещнати с питка и танци на учениците от трети клас в двора на училището. В училищната библиотека гостите бяха приветствани от г-жа Димитрина Димитрова  - директор на ОбУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – гр. Обзор. Учениците Деница Белчинова, Екатерина Тулина и Силвия Павлова представиха своята презентация за гр.Обзор. Г-жа Йовка Ангелова запозна гостите с иновацията „Математиката – лесна, интересна“, по която работи вече втора учебна година.

Ученици от втори клас поздравиха гостите с кратка програма, посветена на 11 май – Денят на Светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий.

На 12 май се проведе открит урок по математика „Знам и мога в края на втори клас“. Г-жа Йовка Ангелова и нейните ученици демонстрираха иновативни методи за учене чрез игра и използване на образователните софтуери Envision, Envision Play, Jumpido, образователни електронни игри и тестове.

В образователните игри се включиха и гостуващите ученици от училищата-партньори.

Гости на изявата бяха г-жа Красимира Тодорова - директор на дирекция „Здравеопазване, образование и социални дейности" - Община Несебър, г-н Христо Янев - кмет на гр.Обзор, представители на родителите и обществения съвет.

В училището са създадени условия представените иновативни методи на обучение да се мултиплицират – в прилагането им се включват  и други учители.

Същия ден, без да е предвидено в предварителната програма, в заниманията по интереси на тема „Пипи Дългото чорапче“ г-жа Веселина Василева и второкласниците демонстрираха използването на много мишки и софтуера Envision, а на следващия ден  третокласниците  и г-жа Деница Стоянова в урок на тема „Какво знам за природата и миналото на България“  демонстрираха използването на софтуерния образователен продукт  Еnvision Play чрез таблети и телефони.

По време на престоя си гостите разгледаха град Обзор, полюбуваха се на невероятното съчетание на море и планина, посетиха интересния културно-исторически обект Антична крепост на нос „Свети Атанас“.

Гостите получиха подаръци, изработени от учениците и учителите от ОбУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – гр. Обзор

Педагогическите специалисти от Иновативно Обединено училище „Св.Св.Кирил и Методий“ – гр. Обзор и гостите от    Иновативно Начално училище „Св.Климент Охридски“ – гр. Пловдив, Основно училище „Христо Ботев“ – с. Пчелник, обл. Варна и Основно училище „Отец Паисий“ – гр.Варна обсъдиха иновацията „Математиката – лесна, интересна“ и резултатите от прилагането ѝ. Използваните иновативни методи стимулират интересите на учениците и създават положителна мотивация за учене, повишават се резултатите на учениците и качеството на образователния процес.