A

Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Обзор

Бюджет

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

към 31.03.2024 г.

 

Бюджет 2024 г.

 

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

към 31.12.2023 г.

 

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

към 30.06.2023 г.

 

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

към 31.03.2023 г.

 

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

към 31.12.2022 г.

 

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

към 30.09.2022 г.

 

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

към 30.06.2022 г.

 

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

към 31.03.2022 г.

 

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

към 31.12.2021 г.

 

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

към 30.09.2021 г.

 

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

към 30.06.2021 г.

 

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

към 31.03.2021 г.

 

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

към 31.12.2020 г.

 

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

към 30.09.2020 г.

 

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

към 30.06.2020 г.

 

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА 

към 31.03.2020 г.

 

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

към 31.12.2019 г.

 

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛЕНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

към 30.09.2019 г.

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

към 30.06.2019 г.

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

към 31.03.2019 г.

 

БЮДЖЕТ 2019 г.

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

към 31.12.2018 г.

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

към 30.09.2018 г.

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

към 30.06.2018 г.

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

към 31.03.2018 г.

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

към 31.12.2017 г.

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

към 30.09.2017 г.