A

Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Обзор

Изработено в часовете по Домашна техника и икономика