A

Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Обзор

Контакти

гр. Обзор                                                        

общ.Несебър

обл.Бургас

ул. "Иван Вазов"№1

тел. 055632032, 0882525892

моб. 0886220870

e-mail: info-200601@edu.mon.bg

Директор: Димитрина Димитрова