A

Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Обзор

Съобщения

      

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

 

Тема на обучението: "Повишаване на мотивацията за учене. Фактори и мотивационни модели. Учене чрез сътрудничество"

Място на провеждане: ОбУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Обзор

Период на провеждане: 09.09.2022 г.

Начален и краен час: 09:00-17:00 часа

Наименование на обучителната организация: РААБЕ

Брой педагогически специалисти, заявили участие: 15

 

 

 

 

      Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

 

    

      Доставчици на социални услуги в Община Несебър