A

Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Обзор

Съобщения

      

О Б Я В А

ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Обзор обявява конкурс

за отдаване под наем на 260кв.м. публична общинска собственост

за извършване на атракционна дейност детски комплекс - „Лунапарк“ за срок до  2 месеца и 10 дни,

за периода от 01.07.2022 г.  до 10.09.2022 г.

 

 

 

 

 

      Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

 

    

      Доставчици на социални услуги в Община Несебър