A

Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Обзор

Съобщения

Обява за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от двора - 260 кв.м., публична общинска собственост, за периода от 01.07.2024 г. до 14.09.2024 г. за извършване на атракционна дейност

 

 

 

Национална телефонна линия за деца 116 111

Пространство за споделяне и подкрепа за деца и всички възрастни, загрижени за тях.

24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата - безплатно и анонимно за цялата страна.


     

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

 

Проведени обучения

Тема на обучението: "Въведение в съвременните подходи за обучение -STEM"

Mясто на провеждане: с. Равда

Период на провеждане: 29.04.2023 г.  - 30.04.2023 г.

Начален и краен час: 09:00-16:15 часа

Наименование на обучителната организация: "ОРАК-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

Брой педагогически специалисти, заявили участие: 11

Тема на обучението: „Практически дейности в учебния процес за формиране на функционална грамотност у учениците“

Място на провеждане: гр. Поморие

Период на провеждане: 03.02.2023 г.

Начален и краен час: 09:00-17:00 часа

Наименование на обучителната организация: РААБЕ

Брой педагогически специалисти, заявили участие: 14


 

Тема на обучението: "Повишаване на мотивацията за учене. Фактори и мотивационни модели. Учене чрез сътрудничество"

Място на провеждане: ОбУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Обзор

Период на провеждане: 09.09.2022 г.

Начален и краен час: 09:00-17:00 часа

Наименование на обучителната организация: РААБЕ

Брой педагогически специалисти, заявили участие: 15


 

 

 

      Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

 

    

      Доставчици на социални услуги в Община Несебър