Календар


1.Туристически походи – месец октомври и месец март
2.Състезание „Знаете ли български?” – месец февруари
3.Провеждане на екскурзии с учебна цел
месец ноември – прогимназиален курс
месец май/юни – прогимназиален курс
месец май – начален курс
4.Пролетен карнавал – м. март
5.Посещение на театрални постановки
6.Провеждане на осмомартенски празник
7.Провеждане на коледни тържества
8.Състезание по руски език – м. март
9.Викторина по история за народните будители – 31 октомври
10.Изложение на мартеницата – м. март
11.Ден на Земята – 22 април – почистване на района
12.Отбелязване на бележити годишнини с табла, изготвени от учениците
13.Тържествено отбелязване на патронния празник на училището
с водосвет на 11 май
тържествен концерт на 24 май
14.Състезание „Митове и легенди” в V клас – м. октомври/ноември
15.Вечер на бабата и дядото от двете групи на занималнята – м. февруари
16.Рецитал на любима поезия  - м. февруари или март
17.Празник на водата във ІІ клас – м. април