A

Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Обзор

Календар

 1. Европейски ден на спорта - месец септември
 2. Вътрешно училищно състезание - "Бързи, смели, сръчни" - месец октомври
 3. Честване деня на народните будители - месец ноември
 4.  Отбелязване "Ден на християнското семейство" - месец ноември
 5. Участие в състезание по български език и литература на СУФ "Любословие" - начален етап - месец ноември
 6. Състезание "Стъпала на знанието" - първи предварителен кръг - месец ноември
 7. Отбелязване Световния ден на възпоменание на жертвите на ПТП - месец ноември
 8. Отбелязване на деня за борба със СПИН - месец декември
 9.  Вътрешно-училищен турнир по волейбол - V - VII клас - месец декември
 10. Кулинарен ден и Коледни тържества - месец декември
 11. Участие в олимпиада по математика - общински кръг - месец декември
 12. Участие в олимпиада по български език и литература - общински кръг - месец декември
 13. Вътрешно-училищен турнир по шахмат - месец януари
 14. Вътрешно-училищен турнир по бадмингтон - месец януари
 15. Участие в олимпиада "Знам и мога" - IV клас - месец януари
 16. Отбелязване обесването на Васил Левски - месец февруари
 17. Честване на 3-ти март - месец март
 18. "Празник на буквите" - месец март
 19. Провеждане на викторина "Велосипедист и пешеходец" - месец март/април
 20. Честване годишнината от Априлското въстание - месец април
 21. Международен ден на книгата - месец април
 22. Честване деня на книгата - месец април
 23. Честване на деня на Земята - месец април
 24. Честване на 24-ти май - месец май