A

Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Обзор

Из летописната книга

За първи път българско училище в Гьозикен /дн.Обзор/ се открива през учебната 1890/91 година. Учебните занятия се провеждат в сградата на конака /днешната градинка вдясно на църквата/. Първият учител е Илия Димитров, родом от Бургас.
Четири години по-късно Гьозикен има вече своя първи местен учител – Коста Иванов.
Учебните занятия се провеждат в дома на Петко Зидаров.
Първата училищна сграда е построена на мястото на днешния физкултурен салон и е на два етажа с по две стаи на етаж. На първия етаж в едната стая има дървена сцена и тя се използва за тържества и представления.
През 1922 година началното училище се преобразува в Гьозикенска народна прогимназия. Началните отделения учат в училищната сграда, а учениците от прогимназията водят учебни занятия в домовете на Тодор Вълков, Димо Стоянов и  Никола Шишков. В къщата на Шишков се помещават кметството и пощата.
Гьозикен /дн.Обзор/ е първото село в България, в което през 1925 година се е открила вечерна прогимназия.
Развитието на образованието в Гьозикен и недостигът на класни стаи налагат да се построи ново училище.
Строежът на настоящата училищна сграда започва през 1930 година под ръководството на тогавашния кмет Вълко Атанасов Петков. Строителите закопават бутилка с имената си в източния край на училището. С доброволен труд и много ентусиазъм жителите на Гьозикен построяват новото училище, което посреща първите си ученици през учебната 1933/34 година.