Уважаеми родители, 

 

  Microsoft Teams е официалното решение на МОН за обучение от разстояние по време на обявеното извънредно

положение в страната. Платформата е интегрирана от МОН към потребителите в edu.mon.bg, като ученическите

акаунти са свързани с учителските автоматично, а данните се съхраняват на сървърите на министерството.

Не се налага регистрация и създаване на профил. Единствените данни, които следва да бъдат въведени, са

алтернативна електронна поща и телефон за възстановяване на паролата при нужда.

  Моля да се запознаете с указанието за активиране на акаунт, което Ви е изпратено в Школо.

  Учителите са регистрирани, необходимо е да се регистрират с Ваша помощ и учениците.

  Моля тези, които са се запознали с указанието, да се свържат с класния ръководител на детето си, за да

получат потребителско име и парола. Учениците, които са навършили 14-годишна възраст, могат да се регистрират

сами.

  Бъдете здрави! 

  С уважение,

Димитрина Димитрова

Директор на ОбУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – гр.Обзор

 

КАК ДА ПРЕДПАЗИМ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ С КОРОНАВИРУС

........................................................................................................................................................................

  Уважаеми ученици и родители,

   Учебният процес от 16.03.2020 г. ще се провежда в електронна среда.

Ще следваме седмичното разписание за II учебен срок. Всеки работен ден

след 9:00 часа ще се провежда обучение в електронна среда по ред и график,

определен от учителите, с който сте запознати в ШКОЛО.

.....................................................................................................................................................................

 

 

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация

  График за провеждане на консултации по учебни предмети

  График за провеждане на спортни дейности

  График за провеждане на занимания по интереси

  Съобщение за поверителност на личните данни

 

  Административни услуги, извършвани от училището

  Приемане и преместване на ученици - Заявление записване на ученик

  Валидиране на компетентности - Заявление

  Издаване на дубликати на документи - Заявление

  Признаване завършен І - VI клас на ученици от чужбина - Заявление