На 24 май честваме най-светлия празник – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост!
Нека неугасващият творчески дух и жаждата за знание ни водят напред към нови постижения! Да предаваме на идните поколения българското слово, вярата и науката!
В условията на световна пандемия всички сме поставени на изпитание – и физическо, и духовно. Независимо от трудностите учим, творим и празнуваме в електронна среда - нека се насладим на публикациите, посветени на празника, в групата и страницата на ОбУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – гр.Обзор във Facebook! 

Благодаря на всички за готовността да участвате в съвместния творчески процес, в какъвто се превърна обучението в електронна среда в нашето училище!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Д.Димитрова 

Директор на ОбУ "Св.Св. Кирил и Методий" - гр.Обзор

https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%A1%D0%B2%D0%A1%D0%B2%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D0%B8-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-109148470627376/

Нашето училище - Елена Карагьозова, Поля Коева - VI kлас 

Моето училище - Ваненса Давидкова - X клас 

Всички букви знаем!    - I клас

..............................................................................................................................................................................................................

КАК ДА ПРЕДПАЗИМ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ С КОРОНАВИРУС

........................................................................................................................................................................

  Уважаеми ученици и родители,

   Учебният процес от 16.03.2020 г. ще се провежда в електронна среда.

Ще следваме седмичното разписание за II учебен срок. Всеки работен ден

след 9:00 часа ще се провежда обучение в електронна среда по ред и график,

определен от учителите, с който сте запознати в ШКОЛО.

.....................................................................................................................................................................

 

 

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация

  График за провеждане на консултации по учебни предмети

  График за провеждане на спортни дейности

  График за провеждане на занимания по интереси

  Съобщение за поверителност на личните данни

 

  Административни услуги, извършвани от училището

  Приемане и преместване на ученици - Заявление записване на ученик

  Валидиране на компетентности - Заявление

  Издаване на дубликати на документи - Заявление

  Признаване завършен І - VI клас на ученици от чужбина - Заявление