Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І”

 

„Подарък за мама”

 

     На 09.03.2017 г. участниците в ДТК „Морски звездички” при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Обзор поднесоха необичаен подарък на своите майки. На сцената в многофункционалната зала те се появиха, опаковани като големи подаръци. От кутиите последователно изскочиха Пролетта, Кокичето, Минзухарът, Теменужката, Пижо и Пенда, Слънчо, Луната и Звездичката. Предвождани от Феята на желанията и малкото момиченце Бети, те поздравиха всички гости. Особено въздействащо бе изпълнението на последната песен „Обичай ме, мамо!” и връчването на предварително подготвените картички с пожелания за всички майки.

     След трогателния момент пролетният празник продължи с изпълнение на родителите, които представиха съвременен вариант на „Червената шапчица” и отправиха красиво послание за приятелството чрез музикален поздрав. Децата бяха приятно изненадани, че и техните родители могат да играят на театър, и оцениха с бурни аплодисменти тяхното изпълнение. Гости на събитието бяха близки на участващите деца и родители, учители, представители на Съвета „Твоят час”, на кметство Обзор и читалище „Изгрев-1927”. Ръководител на групата е г-жа Краси Христова.

      Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І”.