A

Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Обзор

       Иновативно училище

 

 

Заповядайте на тържественото откриване

на учебната 2022/2023 година

в ОбУ "Св.Св.Кирил и Методий" – гр.Обзор, 

което ще се състои на 15.09.2022г.

от 9:30 ч. в двора на училището!

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

 

 

В периода 10.03. 2022 – 20.04.2022 г. в ОбУ "Св.Св.Кирил и Методий" - гр. Обзор се проведе комбинирана инспекция от Национален инспекторат по образованието .

Целта на инспектирането е постигане на устойчивост на процесите за осигуряване на качеството на предоставяното образование за успешна реализация на учениците. Инспектирани бяха три области:  „Образователен процес“,  „Управление“ и  „Институционална среда“. 

Резултатите по области за инспектиране са, както следва:

Област за инспектиране

Качествена оценка

 „Образователен процес“

Добра  (76,32%)

 „Управление“

Много добра  (90,79%)

 „Институционална среда“

Много добра (89,06%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резюме на доклад от инспекцията е публикувано на сайта на Национален инспекторат по образованието.

 

 

КАК ДА ПРЕДПАЗИМ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ С КОРОНАВИРУС

 График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация

   График за провеждане на консултации по учебни предмети

   График за провеждане на спортни дейности

   График за провеждане на занимания по интереси

   Съобщение за поверителност на личните данни

   Електронен дневник

  Административни услуги, извършвани от училището

  Приемане и преместване на ученици - Заявление записване на ученик

  Валидиране на компетентности - Заявление

  Издаване на дубликати на документи - Заявление

  Признаване завършен І - VI клас на ученици от чужбина - Заявление